əlbir

əlbir
1. zərf Bir-birinə kömək edərək; bərabər, birgə, birləşərək. Əlbir işləmək. – <Altunbay:> Elxan biləgənli, sən Solmazı sevir isən, özündə onu qoruyacaq bir cəsarət duyur isən, and iç, əlbir çalışaq. C. C.. <Nəbi:> Düşünüb bayaqdan tökmüşəm tədbir; Gərək sinə gərək düşmənə əlbir! S. Rüst.. // Şərik, bir yerdə, birlikdə. Bu işi onlar əlbir görmüşlər. Əlbir olmaq – yoldaş olmaq, birgə hərəkət etmək, bir məqsəd üçün birləşmək. Əlbir olub bir ayı bir şir ilə; Ovladılar dovşanı tədbir ilə. A. S.. <Nəbi:> Əlbir olub od salmaq üçün düşmənlərin canına; Sinən üstdən yol ver, keçim qardaşımın yanına! S. Rüst.. Bir hökmdar deyil, yığılıb hətta; Yüzü əlbir ola, gələ, vermərəm! M. R..
2. sif. Həmrəy, çox yaxın, birgə işləyən. Əlbir yoldaşlar. Əlbir iş. – İndi, indisə sürət qatarında qızıl diplomla, əlbir və ürəkbir yoldaşlarımla evə dönürəm. M. C..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Lbir Jdid — Administration Pays  Maroc Région …   Wikipédia en Français

  • əlbir-dilbir — bax əlbir. <Nəcmi:> Bu vaxta kimi əlbir dilbir, asayişlə yaşayan . . bu dinc camaatın arasına nə üçün iğtişaş düşsün? Ə. Ə.. <Hacı:> Buxaralı Buxaradan, Bağdaddan, Tehrandan – adını müsəlman qoyan gərək əlbir dilbir səy eləsin. M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • LBIR — Low Background Infrared (Governmental » Military) …   Abbreviations dictionary

  • əlbir — (Bərdə, Ucar) su içmək üçün qab. – Əlbirdə su ver içim (Bərdə); – Əlbiri qəleylətdim; – Əlbiri suynan doldur, ver içim (Ucar) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • xəlbir — is. Buğdanın, arpanın və s. nin zibillərini təmizləmək üçün sağanağa keçirilmiş iri tordan ibarət alət. <Fərraş:> Ağa, sübhdən mən otağı süpürürdüm, mehtər Kərim əlində xəlbir bura gəldi, məlum olur xəlbiri burda qoyub gedibdir. M. F. A..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xəlbirəx’ — (Ağdam) bax xəlbirək …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • qəlbir — və s. bax xəlbir, xəlbirləmə və s …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xəlbirək — (Salyan) yabanı yemiş …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • dilbir — sif. və zərf Sözü, fikri, sirri bir; əlbir, həmrəy, həmfikir. <Xudayar bəy:> Yox, Vəliqulu, mən dəxi sənin sözünə inanmıram. Mən elə güman edirəm ki, anannan dilbirsən. C. M.. <Kəyan> . . istəkli yoldaşı Maral ilə o qədər xoş, dilbir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sağanaq — is. 1. Qaval, ələk, xəlbir və bu kimi dəyirmi şeylərə keçirilən çənbər; qasnaq. Dəf sağanağı. Xəlbir sağanağı. Təkər sağanağı. – <Vəzir:> Qəflətən <xəlbirin> sağanağının bir tərəfini basdıqda, o biri tərəfi qalxıb dizimə elə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”